agressor syndicate - Day

Wednesday, September 24, 2003

10:35AM

nebiju nekad interesējies, kāpēc vecāki man ielika tādu un ne savādaku vārdu. šodien kolēģīte iedeva linku, kur paskaidrota tipa mana vārda nozīme (kabalistiskais skaidrojums):
"agra daba ir spēcīga un spraiga. viņa jūtas un emocionālās prasības ir spēcīgas un konsekventas; agris ir individuālists ar stipru gribu. viņš tik ļoti dzenas pakaļ veiksmīgai eksistencei, ka var nonākt pat dzīvības, ne tikai karjeras riska priekšā. agris ir tendēts dominēt pār apkārtējiem. nereti agris ir pārlieku pašpārliecināts un neieklausās apkārtējo vajadzībās un viedokļos. tāpat vārds "agris" nepalīdz būt diplomātiskam, iziet uz kompromisiem. darbā vērojams zināms sistēmas trūkums, pat nekārtība. šīs īpašības liek agrim sevi nemitīgi turēt saspringumā, bet tas savukārt var beigties ar nervu krīzi."

(32 comments | comment on this)
Previous day (Calendar) Next day